Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

Zespół wolontariatu The World Games 2017
Ul. Wita Stwosza 43-44
50-149 Wrocław
wolontariat@theworldgames2017.com

Odpowiemy na każdą wiadomość!
1
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w powyższym formularzu przez Administratora danych, tj. Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek 13, w celu kontaktu i odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą udostępniane innemu administratorowi danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwy kontakt i udzielenie odpowiedzi na wiadomość.*