Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym przez Administratora danych, tj. Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek 13, na potrzeby procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami). Dane zostaną udostępnione innemu administratorowi danych , na potrzeby zapewnia zakwaterowania oraz akredytacji. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe zakończenie procesu rekrutacji.*
* Lista administratorów danych, którym zostały udostępnione dane znajduje się w Centrum Wolontariatu mieszczącym się przy ul. Wita Stwosza 43-44, 50-149 Wrocław


Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do wolontariatu The World Games 2017. Organizatorzy skontaktują się ze wszystkimi kandydatami, aby potwierdzić, czy zostali oni zakwalifikowani do wolontariatu.