Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, na potrzeby procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).*


Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do wolontariatu The World Games 2017. Organizatorzy skontaktują się ze wszystkimi kandydatami, aby potwierdzić, czy zostali oni zakwalifikowani do wolontariatu.